KF SHIPKOVICA

- ËSHTË SHOQATË VULLNETARE,JOQEVERITARE,JOPARTIAKE DHE JO PROFITABILE,E FORMUAR NGA VULLNETI I LIRË I QYTETARËVE.KA PËR QËLLIM REALIZIMIN,MBROJTJEN DHE HARMONIZIMIN E BINDJEVE DHE INTERESAVE PËR PROMOVIMIN E SHOQËRISË NËPËR BASHKËSITË LOKALE,SI DHE PËR KRYERJEN E AKTIVITEVE TË INKURAJIMIT TË VLERAVE MORALE,FORCIMIN E MARDHËNIEVE NDËRETNIKE DHE ZHVILLIMIN EKONOMIK NË TERITORIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE MË GJËRË NË PËRPUTHSHMËRI ME KUSHTETUTËN DHE LIGJIN.
- QËLLIMI ËSHTË QË TË REALIZOJMË PROMOVOJMË DHE ZHVILLOJMË FUTBOLLIN DHE AKTIVITETE TË TJERA SPORTIVE , QË JANË ME INTERES TË PËRBASHKËT.
- SHOQATA KLUBI I FUTBOLLIT SHIPKOVICA KA STATUSIN E NJË SUBJEKTI JURIDIK.
- AKTIVITETI KRYESOR ËSHTË AKTIVITET I NJË KLUBI SPORTIV.
- SELIA E SH.K.F SHIPKOVICA GJENDET NË FSHATIN SHIPKOVICË DHE ËSHTË E PËRQËNDRUAR NË TËRË TERITORIN E REPUBLIKËS MAQEDONIA E VERIUT DHE MË GJERË.


VËMENDJE VËMENDJE VËMENDJE

LAJM GËZIMI PËR SHIPKOVICAS-IT
KF SHIPKOVICA-KLUBI AMË I SHIPKOVICASVE
ZYRTARISHT FFM KA FUTUR NË SISTEM KLUBIN MË TONË
ME EMRIN KF SHIPKOVICA 2018
Perfundimisht na morem lajmin me te mire nga portalli www.macedonianfootball.com qe KF SHIPKOVICA do te jete me listen e klubeve te Maqedonisë dhe do kemi te drejten e pjesmarjes ne ligen e 4 perbashket komunale TETOVË , KY eshte nje lajmi i madh per ne dhe kjo date e Madhe te SHENOHET MEQE KF SHIPKOVICA Zyrtarysht DO TE FIGUROJ NE SISTEMIN ZYRTAR TE FFM-SE. Te nderuar VLLEZER SHIPKOVICAS MBAJENI MEND KETE DATE PRA. DATA 21.SHTATOR 2019 DITE E SHTUNE.

Shpresojme qe se shpejti ,do te figurojme edhe ne listen e UEFA-së , FIFA-se (federates nderkombetare te futbollit ) si nje klub serioz me te drejte dhe mbrojtje nderkombetare.

ME RESPEKT
KRYETARI I SHOQATES
KLUBI I FUTBOLLIT SHIPKOVICA
Z. Hasan Fazlija
  • Udhëzim për plotësimin e fletpagesës bankare në gjuhën Shqipe
             *Ju lutemi klikoni djathtë në mouse the më pas view image  për të zmadhuar imazhin!!!

  • Udhëzim për plotësimin e fletpagesës bankare në gjuhën Maqedonase
                


PËR NE
I BUILT MY SITE FOR FREE USING